Projektledning

Projekt är en naturlig del av spelbranschen och det sätt man arbetar med digitala produktioner. På grund av detta har jag stor vana vid att arbeta på detta sätt och jag lär för närvarande ut projektledning vid Dacapo Mariestad. Att dokumentera arbete i olika former är naturligt för mig och att skriva projektrapporter är ett viktigt verktyg för att förbereda och möjliggöra finansiering men även för att utvärdera projektet och säkerställa att man uppnått de satta målen.  Därför kan jag vara med från början till slut i projektprocessen och se till att förutsättningar finns för att produktionen blir realiserad!