Illustration och Spelgrafik

Spelutveckling kräver många kompetenser och det är inom illustration och spelgrafik som jag har min grund. Detta innebär att jag arbetar med att producera det bildmaterial som spel innehåller men också att jag genom skisser och koncept visualiserar projekt tidigt i produktionen. Det handlar även om design av karaktärer och varelser vilket  kan användas både inom spel och andra områden. Illustration och bild är viktiga delar av att förmedla berättelser oavsett ämne. Hör av er om ni har behov av grafik eller illustrationer till spel eller andra ändamål!