Digital Visualisering

Tekniker som används inom spelindustrin går att tillämpa på många olika sätt för att förmedla kultur eller kulturarv. Genom att kombinera fysiska och digitala rum och upplevelser kan man skapa större engagemang och nå nya målgrupper. Man kan exempelvis 3D-skanna föremål för att kunna visa dem på nya sätt eller tillåta besökare att vända och vrida på saker som annars är för ömtåliga för att hanteras. AR (Augmented reality) populariserades genom Pokemon Go och kan användas för att placera digitala objekt eller information i det fysiska rummet och något så enkelt som QR-koder kan möjliggöra att länka olika former av digitalt material till verkliga platser.

Bild, ljud, video och spelteknik går att använda i många olika kombinationer för att förmedla en specifik berättelse! Om detta är något som intresserar er så kan vi diskutera närmare hur det skulle kunna gynna just ert syfte!

 

Teaterkikare – Joseph Leja by Kritzlof on Sketchfab